Ubicación, Calle de Mandri, 12, 08022 Barcelona
Ubicació, Carrer de Mandri, 12, 08022 Barcelona
+932 12 64 44

serveis

ARQUITECTURA / INTERIORISME

Els projectes realitzats per el nostre equip multidisciplinar es basa en criteris de disseny i funcionalitat, adaptant-se a l’entorn on s’ubiquen, als requisits del client i a les noves tecnologies.

Estem especialitzats en projectes de reforma, rehabilitació i obra nova.

Intervenim en totes les fases d’un projecte, des dels primer esbossos fins l’últim detall. Encarregant-nos també de la tramitació administrativa de llicències i el seguiment y la direcció d’obra.

PROJECT MANAGEMENT

Com a Project Management, la nostra experiència en el sector durant més de 30 anys, ha consolidat un important coneixement en la gestió de projectes pel que també ens encarreguem de sol·licitar pressupostos a diferents industrials per obtenir preus més competitius i del control econòmic durant l’execució de les obres.

RENDERS / RECORREGUTS VIRTUALS

La visualització arquitectònica es bàsica perquè el nostre client pugui visualitzar l’espai en el seu conjunt i pugui participar més activament en la fase de propostes del projecte.

És per això, que apart de les plantes i seccions del projecte, realitzem renders on s’aprecien els acabats, la volumetria, els espais…i vídeos i animació 3D que mostren la proposta arquitectònica mitjançant recorregut virtual.

ESDEVENIMENTS

Esdeveniments corporatius, socials, celebracions, casaments, exposicions…si no t’imagines com pot quedar distribuït l’espai amb la ubicació de les taules, la decoració…nosaltres realitzem els renders i el recorregut virtual perquè puguis visualitzar l’espai abans de l’esdeveniment i no t’emportis cap sorpresa. També ens podem encarregar de tot el necessari perquè l’esdeveniment sigui un èxit.

A JJAV-ESTUDITÈCNIC també realitzem:

PLANS D’AUTOPROTECCIÓ (PAU):

El Pla d’Autoprotecció (PAU) és un conjunt de mesures implantades en un determinat edifici, instal·lacions o activitat, destinades a preveure, prevenir i controlar el risc al que s’exposen, donar resposta adequada a les emergències i garantir la integració d’aquestes actuacions a les del sistema públic.

INSPECCIÓ TÈCNICA D’EDIFICACIONES (ITE):

La Inspecció Tècnica d’Edificis d’habitatges (ITE) és la inspecció per la que ha de passar tot edifici amb una antiguitat determinada per tal de valorar si reuneix tots els requisits de seguretat. Consisteix en una inspecció visual de l’edifici feta per un tècnic competent que té per objectiu determinar el seu estat en el moment de la inspecció i orientar la propietat en les actuacions a realitzar per a complir amb el deure de conservació i manteniment. En cap cas té per objecte detectar vicis ocults.

CERTIFICAT ENERGÈTIC (CE):

El Certificat Energètic (CE) informa sobre el consum energètic i sobre les emissions de CO2 d’un immoble i es qualifica energèticament amb una lletra o altre en funció de les característiques energètiques de l’habitatge. Aquest certificat és imprescindible per vendre o llogar l’immoble.

CERTIFICAT D’HABITABILITAT (CH)

La Cèdula d’Habitabilitat és un document administratiu que ratifica que un habitatge reuneix les condicions bàsiques per a ser habitat, segons la normativa vigent, per això redactem el corresponent Certificat d’Habitabilitat (CH) amb el que es tramita, posteriorment, la Cèdula d’Habitabilitat.